Tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm sát quân sự năm 2024

15/05/2024 16:08
Tin truyền hình

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm sát quân sự năm 2024 với nhiều nội dung có ý nghĩa quan trọng để VKSQS các cấp thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của ngành và phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của quân đội trong thời gian tới.