Tập huấn chuyên sâu “Chứng cứ điện tử dành cho cán bộ Kiểm sát và Toà án”

27/08/2023 08:28
Tin truyền hình

Vừa qua, tại Quảng Ninh, VKSND tối cao phối hợp với Cơ quan phòng, chống ma túy và tội phạm Liên hợp quốc (UNODC) tại Việt Nam tổ chức Hội thảo tập huấn chuyên sâu “Chứng cứ điện tử dành cho cán bộ Kiểm sát và Toà án”.