Quốc khánh 2/9: Ngày nhắc nhớ về dòng chảy của niềm tự hào dân tộc

02/09/2023 20:57
Tin truyền hình

Phim tài liệu: Những giờ phút cuối đời Bác Hồ

Trước quảng trường Ba Đình năm 1945 lịch sử, tuyên bố của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã mở ra một kỷ nguyên độc lập và tự do hoàn toàn, khẳng định với thế giới về một Việt Nam anh hùng, quật cường. Nguồn: TTXVN/Vietnam+