Phát biểu khai mạc của Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí tại Hội thao ngành KSND, Cúp Báo Bảo vệ pháp luật lần thứ XI

15/07/2022 16:42
Tin truyền hình

Khai mạc Hội thao ngành Kiểm sát nhân dân, "Cúp Báo Bảo vệ pháp luật lần thứ XI"

Đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên BCHTW Đảng Bí thư Ban cán sự Đảng, Viện trưởng VKSND tối cao đã phát biễu khai mạc tại Hội thao ngành KSND “Cúp Báo Bảo vệ pháp luật lần thứ XI” năm 2022.