Họp liên ngành tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong áp dụng quy định pháp luật về bắt buộc chữa bệnh

10/05/2022 17:14
Tin truyền hình

Phê chuẩn khởi tố Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai

Ngày 10/5/2022, Vụ Kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự (Vụ 8) phối hợp với Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học (Vụ 14) VKSND tối cao tổ chức cuộc họp liên ngành để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong áp dụng quy định của pháp luật về bắt buộc chữa bệnh.