Họp, khảo sát địa điểm tổ chức Hội thao ngành Kiểm sát nhân dân - “Cúp Báo Bảo vệ pháp luật” lần thứ XII

23/05/2023 19:33
Tin truyền hình

Để chuẩn bị cho Hội thao ngành Kiểm sát nhân dân “Cúp Báo Bảo vệ pháp luật lần thứ XII” năm 2023, Ban Tổ chức Hội thao vừa tổ chức cuộc họp bàn kế hoạch và khảo sát địa điểm tổ chức Hội thao tại TP Đà Nẵng.