Hội nghị đánh giá việc phối hợp công tác quản lý tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại cộng đồng

28/05/2023 17:38
Tin truyền hình

Ngày 25/5/2023, Vụ kiểm sát việc tạm giữ tạm giam và thi hành án hình sự (Vụ 8), VKSND tối cao phối hợp cùng Cục Cảnh sát quản lý tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại cộng đồng (Cục 11), Bộ công an tổ chức Hội nghị đánh giá 01 năm thực hiện Kế hoạch số 67/KH-VKSTC-BCA ngày 6/5/2022 của Vụ 8, VKSND tối cao và Cục C11 Bộ Công an về việc phối hợp trong công tác quản lý tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại cộng đồng năm 2022.