Đoàn VKSND tỉnh Luông Pra Băng, Lào sang thăm và làm việc tại VSND tỉnh Điện Biên

26/09/2023 22:54
Tin truyền hình

Trong các ngày từ 25 – 28/9/2023 đoàn VSND tỉnh Luông Pra Băng, Lào do đồng chí Viện trưởng Khămpasong Đitnhavong làm Trưởng đoàn đã sang thăm và làm việc với VKSND tỉnh Điện Biên.