Đoàn TNCS Hồ Chí Minh VKSND tối cao tổ chức Dâng hương, Tọa đàm tìm hiểu về thân thế và sự nghiệp đồng chí Hoàng Quốc Việt

21/09/2022 18:11
Tin truyền hình

Ngày 20/9/2022, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh VKSND tối cao tổ chức hoạt động Dâng hương, thăm Nhà lưu niệm đồng chí Hoàng Quốc Việt và Toạ đàm tìm hiểu về thân thế và sự nghiệp của đồng chí Hoàng Quốc Việt tại thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.