Đoàn thanh niên Văn phòng VKSND tối cao tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2027

01/06/2022 15:35
Tin truyền hình

Đoàn thanh niên Văn phòng VKSND tối cao vừa tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Văn phòng VKSND tối cao lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Đồng chí Nguyễn Đức Bằng, Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng VKSND tối cao và đồng chí Hoàng Thành Nam, Bí thư Đoàn Thanh niên VKSND tối cao dự và chỉ đạo Đại hội.