Đảng bộ VKSND tối cao tham dự Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khoá XIII

22/07/2022 14:19
Tin truyền hình

Sáng 21/7, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tâp, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (Hội nghị Trung ương 5 khoá XIII) theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến.