Công đoàn cơ sở VKSND tỉnh Quảng Nam tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2023 - 2028

09/03/2023 15:08
Tin truyền hình

Trong 2 ngày 6 và 7/3/2023, Công đoàn cơ sở VKSND tỉnh Quảng Nam tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở Lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023-2028. Đồng chí Trần Quốc Bảo, Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh Quảng Nam và đồng chí Trần Hoài Nam, Bí thư Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Nam dự và chỉ đạo Đại hội.