Công bố Quyết định bổ nhiệm chức vụ Viện trưởng VKSND tỉnh Đồng Nai

12/08/2022 14:00
Tin truyền hình

Đảng bộ VKSND tối cao tham dự Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khoá XIII

Đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Hải Trâm tin tưởng, trên cương vụ mới, là người đứng đầu của VKSND tỉnh Đồng Nai, đồng chí Nguyễn Mạnh Thắng có kinh nghiệm đi lên từ cơ sở, đã đảm nhiệm qua nhiều vị trí công tác sẽ tiếp tục kế thừa phát huy những thành tích mà VKSND tỉnh Đồng Nai đạt được trong thời gian qua để lãnh đạo đơn vị duy trì khối đoàn kết nội bộ trong Viện kiểm sát hai cấp tỉnh Đồng Nai, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao