Công bố Chỉ dẫn áp dụng pháp luật trong giải quyết vụ án liên quan đến động vật hoang dã

22/07/2022 17:41
Tin truyền hình

Ngày 22/7/2022, VKSND tối cao phối hợp với Tổ chức bảo tồn động vật hoang dã tổ chức Hội thảo Công bố, giới thiệu và hướng dẫn sử dụng Chỉ dẫn áp dụng pháp luật trong giải quyết vụ án liên quan đến động vật hoang dã. Tiến sĩ Hoàng Thị Quỳnh Chi, Kiểm sát viên VKSND tối cao, Vụ trưởng Vụ pháp chế và quản lý khoa học (Vụ 14) VKSND tối cao và bà Hoàng Thị Bích Thủy, Giám đốc Tổ chức bảo tồn động vật hoang dã Việt Nam đồng chủ trì Hội thảo.