Cơ quan điều tra VKSND tối cao tập huấn “Quản lý, sử dụng công cụ hỗ trợ”

27/08/2022 17:16
Tin truyền hình

Ngày 26/8, Cơ quan điều tra VKSND tối cao tổ chức Hội nghị tập huấn về “Quản lý, sử dụng công cụ hỗ trợ”cho đội ngũ cán bộ, Điều tra viên thuộc Cơ quan điều tra VKSND tối cao. Đồng chí Lê Xuân Lộc, Thủ trưởng Cơ quan điều tra VKSND tối cao dự và chủ trì Hội nghị.