Cơ quan điều tra VKSND tối cao tập huấn quản lí, sử dụng vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ

15/09/2023 22:06
Tin truyền hình

Ngày 15/9, tại Hà Nội, Cơ quan điều tra VKSND tối cao phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng và huấn luyện nghiệp vụ 1, K02 (Bộ Công an) tổ chức “Lễ khai giảng lớp huấn luyện quản lí, sử dụng vũ khí quân dụng cho Điều tra viên, cán bộ điều tra thuộc Cơ quan điều tra VKSND tối cao”.