Chủ tich nước dự Hội nghị Viện trưởng Viện Kiểm sát, Viện Công tố các nước ASEAN - Trung Quốc lần thứ 13

06/12/2023 13:00
Tin truyền hình

Với chủ đề: "Tăng cường hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng, chống tội phạm công nghệ cao, tội phạm xuyên quốc gia", Hội nghị Viện trưởng Viện Kiểm sát, Viện Công tố các nước ASEAN - Trung Quốc lần thứ 13 vừa dựơc khai mạc vào sáng nay 6/12, tại Thủ đô Hà Nội. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã tới dự.