78 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam

02/09/2023 10:52
Tin truyền hình

Cách đây 78 năm, Cuộc Cách mạng tháng 8 năm 1945 do Mặt trận Việt Minh đã giương cao ngọn cờ dân tộc, phù hợp với nguyện vọng và quyền lợi bức thiết của mọi tầng lớp nhân dân nên được đông đảo quần chúng nhân dân ủng hộ. Bởi vậy mà cuộc Cách mạng diễn ra trong thời gian rất ngắn, lực lượng cách mạng ít đổ máu mà nhưng nhanh chóng giành được chính quyền trong phạm vi toàn quốc. Thông tin của Truyền hình Thông tấn – VNEWS.