Tiếp tục xử lý nghiêm các vụ án nghiêm trọng, phức tạp

19/11/2019 16:33

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chủ trì họp Bộ Chính trị định kỳ

Ngày 18/11, Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đã họp dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng. (Nguồn VTV)