Tiếp tục xây dựng quân đội hùng mạnh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa

22/12/2018 20:58
Kỷ niệm 74 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22.12.1944 - 22.12.2018), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có bài viết quan trọng. (Nguồn: Quân đội nhân dân Online)