Tiếp tục kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV

22/05/2020 14:57

NÓNG trong tuần trên Báo Bảo vệ pháp luật

Tiếp tục chương trình làm việc của Kỳ họp thứ 9, sáng nay, các đại biểu Quốc hội nghe đại diện Chính phủ, Quốc hội trình bày Tờ trình về dự án Luật Thỏa thuận quốc tế, Tờ trình về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2021; nghe và thảo luận về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020. (Nguồn: VNews)

Advertisement