Tiếp tục chuẩn bị để tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

16/01/2021 22:33

Hà Nội đáp ứng y tế, sẵn sàng phục vụ Đại hội Đảng

Ngày 16/1, Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã khai mạc tại Thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì, phát biểu khai mạc Hội nghị. Nguồn: Vnews

Advertisement