Thông tin cá nhân bị mua bán công khai trên mạng

16/05/2019 09:39
Tình trạng lộ thông tin cá nhân đang ngày càng trầm trọng. Có hay không tình trạng mua, bán thông tin của khách hàng? Trách nhiệm này thuộc về ai? (Nguồn: TTXVN)