Thông qua Nghị quyết sắp xếp các đơn vị hành chính của 6 tỉnh, thành phố

11/02/2020 16:07

Khai mạc Phiên họp thứ 42 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Sáng nay, tiếp tục chương trình làm việc, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục thảo luận vào Tờ trình sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và thành lập một số đơn vị hành chính đô thị của các tỉnh, thành phố: Thái Bình, Lào Cai, Hà Nội, Cần Thơ, Khánh Hòa và Cao Bằng. (Nguồn: VNews)