Thêm đối tượng bắt buộc kê khai tài sản

03/11/2020 09:37

Mở rộng đối tượng kê khai tài sản

Những người làm công tác tổ chức cán bộ, quản lý tài chính công, tài sản công, đầu tư công hoặc trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân khác phải kê khai tài sản hàng năm. Đây là quy định tại Nghị định mới được Chính phủ ban hành và có hiệu lực từ ngày 20/12/2020. Nguồn: Vnews

Advertisement