Thanh tra việc xây dựng trái phép và cưỡng chế công viên nước Thanh hà

20/02/2020 11:51

Thanh tra sử dụng đất đai tại 17 tỉnh, thành

Thanh tra TP Hà Nội vừa quyết định lập đoàn thanh tra, làm rõ trách nhiệm các bên liên quan để xảy ra xây dựng trái phép và quá trình xử lý cưỡng chế Công viên nước Thanh Hà. Theo Vnews