Thành phố Hồ Chí Minh sẽ giảm 10 phường

09/10/2019 15:28

Hà Nội khởi công thành phố thông minh 4,2 tỉ USD

Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa báo cáo Bộ Nội vụ về phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019 – 2021.(Nguồn: VNews)