Tết 2020: Cấm biếu, tặng quà dưới mọi hình thức

21/12/2019 14:01

VKS đề nghị tử hình cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son tội 'Nhận hối lộ'

Ban Bí thư chỉ thị các cấp ủy Đảng, chính quyền chủ động, có kế hoạch chăm lo thật tốt đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân trong dịp Tết và cấm biếu tặng quà tết dưới mọi hình thức. Nguồn: Vnews