Tạm dừng tổ chức lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh từ ngày 23/3

23/03/2020 09:35

Thủ tướng kiểm tra công tác phòng chống Covid-19 của Bộ Quốc phòng

Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh cho biết từ ngày 23/3, tạm dừng tổ chức lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ và tham quan khu vực Lăng, Quảng trường Ba Đình để tập trung phòng, chống dịch COVID-19. Lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ và tham quan khu vực Lăng, Quảng trường Ba Đình sẽ được tiếp tục tổ chức vào thời gian thích hợp./. (Nguồn: VNews)

Advertisement