Sẵn sàng cho ngày hội lớn

19/01/2021 15:00
Vinh dự được lựa chọn là nơi diễn ra sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng lớn nhất đất nước, cả hệ thống chính trị của thành phố Hà Nội đã và đang vào cuộc tích cực chuẩn bị chu đáo, toàn diện cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đến thời điểm này, hầu hết các tuyến đường khắp 30 quận, huyện đều đã được trang hoàng, rực rỡ cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân. Nguồn: Vnews

Advertisement