Sai phạm ở tòa nhà trái phép trên đèo Mã Pì Lèng cần xử lý nghiêm

15/10/2019 10:24

Kiểm tra công trình không phép trên Mã Pì Lèng

Bộ VHTTDL đề nghị UBND tỉnh Hà Giang chỉ đạo các cơ quan chức năng xử lý các sai phạm theo đúng quy định của pháp luật. (Nguồn: VNews)