Phụ nữ da màu đầu tiên trở thành lãnh đạo chính đảng tại Canada

05/10/2020 14:40
Kết quả cuộc bỏ phiếu bầu lãnh đạo đảng Xanh của Canada công bố ngày 3/10 đã ghi danh người phụ nữ da màu đầu tiên trở thành lãnh đạo của một đảng tại đất nước này. (Theo Vnews)

Advertisement