Phòng chống tội phạm nhìn từ công tác cán bộ ngành Công an

08/07/2020 09:42

Triệu tập Đường "Nhuệ'' và Tiến 'trắng' trong vai trò nhân chứng

Quyết định điều động, bổ nhiệm hàng loạt cán bộ chủ chốt thuộc Công an tỉnh, thành phố đang được kỳ vọng sẽ tạo chuyển biến tích cực trong đấu tranh phòng chống tội phạm. Nguồn: Vnews

Advertisement