Phổ điểm thi tốt nghiệp THPT thuận lợi để tuyển sinh đại học

27/08/2020 17:51
Phổ điểm cho thấy sự phân hóa rất rõ ràng và là câu trả lời cho những người nghi ngờ kỳ thi này không phục vụ được cho mục đích tuyển sinh đại học. (Theo VTV.vn)

Advertisement