Phiên họp thứ 7 Hội đồng Bầu cử quốc gia

10/06/2021 19:22

Các mốc thời gian quan trọng về ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND năm 2021

Sáng 10/6, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia chủ trì Phiên họp thứ 7, Hội đồng Bầu cử quốc gia. Nguồn: Vnews

Advertisement