Phiên họp thứ 20 BCĐ Trung ương về phòng, chống tham nhũng

05/08/2021 15:52

Phiên họp thứ 12 Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương

Ngày 5/8, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đã họp Phiên thứ 20. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì Phiên họp. Nguồn: Vnews

Advertisement