Phiên họp lần thứ nhất Quân Ủy Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025

17/06/2021 18:47

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05

Ngày 17/6, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương, nhiệm kỳ 2020-2025 tổ chức Phiên họp lần thứ nhất: Công bố Quyết định của Bộ Chính trị chỉ định các đồng chí tham gia Quân ủy Trung ương, Thường vụ Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025; thông qua báo cáo kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng 6 tháng đầu năm, xác định chủ trương, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Nguồn: Vnews

Advertisement