Phát ngôn vô trách nhiệm gây tổn thất nghiêm trọng cho doanh nghiệp

08/10/2018 22:49
Từ kết luận ban đầu của lực lượng quản lý thị trường, 7 dấu hiệu sai phạm của công ty cổ phần Con Cưng xuống còn có 3 sai phạm vì lỗi vội vàng phát ngôn khi chưa có kết luận nhưng những tổn thất về uy tín, thương hiệu cũng như doanh thu thì doanh nghiệp Con Cưng phải gánh chịu. (Nguồn: TTXVN)