Phát hiện mới về khả năng tồn tại của virus SARS-CoV-2

12/10/2020 19:36
Media

Virus SARS-CoV-2 có thể tấn công trực tiếp vào não người

Khác với những gì chúng ta vẫn nghĩ, virus SARS-CoV-2 có thể tồn tại trên nhiều bề mặt trong thời gian khá dài. Theo nghiên cứu mới công bố của các nhà khoa học Australia, virus SARS-CoV-2 có thể sống tới 28 ngày trên các bề mặt như màn hình điện thoại di động và máy ATM. Nguồn: Vnews