Phát hiện mới về cơ chế lây lan COVID-19

20/02/2020 21:44

Số ca nhiễm mới COVID-19 giảm mạnh tại Trung Quốc

Nghiên cứu của các nhà khoa học Trung Quốc cho thấy, COVID-19 lây lan giống cúm thông thường hơn là giống dịch SARS trước đây. Đồng nghĩa, virus này sẽ lây lan một cách dễ dàng hơn. Nguồn: Vnews