Phan Văn Anh Vũ bị đề nghị xử phạt từ 14-15 năm tù

29/01/2019 19:06

Các luật sư bào chữa giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Phan Văn Vĩnh

(Nguồn: Vnews)

Advertisement