Ông Chu Ngọc Anh nhận chức Chủ tịch Hà Nội

26/09/2020 08:33

Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương

Với đa số phiếu tán thành của HĐND, ông Chu Ngọc Anh nhận chức Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội tại phiên họp bất thường kiện toàn nhân sự lãnh đạo, sáng 25/9. Nguồn: VnExpress

Advertisement