Nỗi khổ của bệnh nhân vì gánh nặng chi phí phẫu thuật bằng Robot

28/09/2020 21:30

Nguyên Giám đốc, Phó Giám đốc BV Bạch Mai bị bắt

Để những khoản nợ sang một bên, giờ đây, với những bệnh nhân từng phẫu thuật bằng robot, điều họ quan tâm hơn là mong muốn lấy lại được tiền đã bị chiếm đoạt có thực hiện được hay không? (Theo VTV24)

Advertisement