Những quyền lợi khi đi nghĩa vụ quân sự không phải ai cũng biết

03/03/2021 22:27

Hà Nội đảm bảo an toàn phòng dịch trong lễ giao quân

Tham gia nghĩa vụ quân sự, không những được tu dưỡng bản lĩnh, tính cách, tác phong trong môi trường quân đội mà người tham gia nghĩa vụ quân sự đó còn có một số quyền lợi nhất định. Nguồn: Vnews

Advertisement