Nhìn lại 12 kỳ Đại hội của Đảng Cộng sản Việt Nam

22/01/2021 22:17

Thủ đô Hà Nội rộn ràng cờ hoa trước thềm Đại hội XIII của Đảng

Từ Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản diễn ra ngày 6/1/1930 tại Cửu Long, Hương Cảng Trung Quốc, đến nay, Đảng ta đã trải qua 12 kỳ Đại hội. Mỗi kỳ đại hội gắn với sự trưởng thành của Đảng cũng như những cột mốc đáng nhớ trong lịch sử dân tộc. Nguồn: Vnews

Advertisement