Nhiều lái tàu bỏ việc vì đường sắt Cát Linh – Hà Đông chậm

16/11/2019 20:48

Đường sắt Cát Linh- Hà Đông liên tục thất hứa với người dân

Dự án đường sắt Cát Linh – Hà Đông chậm tiến độ đến 5 lần. 28% trong tổng số gần 1.000 nhân viên, lái tàu được đào tạo đã bỏ việc. Nguồn: Vnews