Người dân cả nước phấn khởi trước kết quả Hội nghị Trung ương 14

21/12/2020 08:09
Các cán bộ, Đảng viên cùng nhân dân trên cả nước đều tin tưởng rằng Hội nghị Trung ương 14 sẽ là cơ sở vững chắc để giúp Đại hội Đảng lần thứ XIII diễn ra thành công tốt đẹp (Theo Vnews)

Advertisement