Mỹ đảo ngược quyết định đối với sinh viên quốc tế

15/07/2020 20:48

Việt Nam tặng Mỹ 2 tấn khẩu trang

Chính phủ Mỹ bất ngờ đảo ngược quyết định mới về vấn đề thị thực dành cho sinh viên quốc tế. Thay vào đó là những quy định như trước về thị thực sẽ được áp dụng cho sinh viên nước ngoài.

Advertisement