Mua thuốc cảm, ho, sốt phải cung cấp thông tin cá nhân

16/04/2020 13:05

Hiệu thuốc có thể bị tước giấy phép vĩnh viễn nếu để lọt trường hợp ho, sốt

Các hiệu thuốc yêu cầu khách hàng mua loại trị cảm, ho, sốt phải khai báo y tế, cung cấp thông tin cá nhân giúp điều tra dịch tễ khi cần. Nguồn: VnExpress

Advertisement