Mùa Thu nhớ Bác Hồ

02/09/2020 14:18
"Đã hơn 50 năm nay, cứ đến ngày 2/9 nhân dân chúng ta rất sung sướng và tự hào. Nhưng trong sung sướng, tự hào ấy mỗi người dân Việt Nam nhớ Bác Hồ da diết khôn nguôi” (Theo VTV.vn)

Advertisement